--> Mga Estruktura ng Pamilihan | Techpopop

Mga Estruktura ng Pamilihan

Ang estruktura ng pamilihan ay tumutukoy sa balangkas na umiiral sa sistema ng merkado kung saan ipinapakita ang ugnayan ng konsyumer at...

Ang estruktura ng pamilihan ay tumutukoy sa balangkas na umiiral sa sistema
ng merkado kung saan ipinapakita ang ugnayan ng konsyumer at prodyuser. Ito ay
nahahati sa dalawang pangunahing balangkas----ang pamilihan na may ganap na
kompetisyon (Perfectly Competitive Market (PCM)) at ang pamilihang hindi ganap ang
kompetisyon (Imperfectly Competitive Market (ICM)). Ang mga ito ay teoretikal na
balangkas ng pamilihan. Ang dami at lawak ng kontrol ng market players o ang mga
konsyumer at prodyuser sa pamilihan ay ang salik na nagtatakda ng estruktura nito.

Ang katangian ng dalawang pangunahing balangkas ng pamilihan ay maipapaliwanag
ng sumusunod na pahayag:

• Pamilihang May Ganap na Kompetisyon 
Sa ilalim ng ganitong sistema, walang sinoman sa prodyuser at konsyumer
ang maaaring makakontrol sa takbo ng pamilihan partikular sa presyo. Ito ay
nangangahulugang hindi kayang idikta nang isang prodyuser at konsyumer ng
mag-isa ang presyo.

Ito ang estruktura ng pamilihan na kinikilala bilang modelo o ideal.
Sa panig ng prodyuser, hindi nila ito kayang kontrolin sapagkat
maraming nagtitinda ng magkakaparehong uri ng produkto at serbisyo sa
pamilihan. Dahil dito, ang mga konsyumer ay may pamimilian kung saan at
kanino bibili ng isang partikular na produkto o serbisyo. Ito ay nangangahulugan
ng balangkas na lubhang napakaliit ng prodyuser kumpara sa kabuuang bilang
ng mga prodyuser sa pamilihan.

Sa panig naman ng mga konsyumer, walang sinoman ang may
kakayahang idikta ang presyo dahil lubha rin silang napakaliit kumpara sa
buong bilang ng maaaring bumili ng produkto o serbisyo. Dahil dito, ang lahat
ng prodyuser at konsyumer ay mapipilitang magbenta at bumili ng produkto at
serbisyo sa itinakdang presyo ng ekwilibriyo ng pamilihan. Ang sitwasyong ito
ay ipinaliliwanag ng konsepto ng price taker na kung saan ang prodyuser at
konsyumer ay umaayon lamang sa kung ano ang takbo ng presyo sa pamilihan
at walang kapasidad na magtakda ng sarili nilang presyo.
Ayon kay Paul Krugman at Robin Wells sa kanilang aklat na Economics
2nd Edition (2009), ang pamilihang may ganap na kompetisyon ay may
sumusunod na katangian:

 Maraming maliliit na konsyumer at prodyuser – Dahil sa marami at maliliit
ang konsyumer at prodyuser, walang kakayahan na maimpluwensiyahan
ang presyo na papabor sa interes ng sinoman sa pamilihan.

 Magkakatulad ang produkto (Homogenous) – Ito ay nangangahulugang
maraming produkto na magkakatulad kung kaya’t ang konsyumer ay
maraming pagpipilian. Halimbawa, ang pechay, na galing sa Benguet ay
walang pagkakaiba sa pechay na galing sa Nueva Ecija.

 Malayang paggalaw ng sangkap ng produksiyon – Dahil walang direktang
sangkap para makabuo ng mga produkto. Bunga nito, maraming produkto
ang nagkakatulad na maaaring ipagbili sa pamilihan.
may kontrol sa mga salik ng produksiyon, maraming mapagkukunan ng mga

Malayang pagpasok at paglabas sa industriya – Ang pamilihan partikular
na ang sistema ng pagnenegosyo ay bukas sa lahat ng may kapasidad
na maibahagi. Walang kakayahan ang mga dating prodyuser na sila ay
hadlangan o pagbawalan sa pagpasok sa pamilihan. Ito ay nakatutulong
upang paigtingin ang kompetisyon sa pamilihan na nagdudulot para
siguraduhin ng mga prodyuser na ang kanilang produkto ay may mataas na
kalidad at tamang presyo upang tangkilin ng mga konsyumer.

 Malaya ang Impormasyon ukol sa pamilihan – Dahil ang sistema ay
malaya, ang pagdaloy ng impormasyon lalo na sa pagtatakda ng presyo
at dami ay bukas para sa kaalaman ng lahat. Malayang makagagawa at
makapagbebenta ang isang prodyuser sa pamilihan. Gayundin, ang mga
konsyumer ay malaya kung bibili o hindi bibili ng mga produkto at serbisyo
sa pamilihan.

•Pamilihang May Hindi Ganap na Kompetisyon 
estruktura kung wala ang anumang kondisyon o katangian na matatagpuan sa
pamilihang may ganap na kompetisyon. Sa pangkalahatang paglalarawan, ang
lahat ng prodyuser na bumubuo sa ganitong estruktura ay may kapangyarihang
maimpluwensiyahan ang presyo sa pamilihan. Ang sumusunod na anyo ang
bumubuo sa pamilihang may hindi-ganap na kompetisyon.

 Monopolyo – Ito ay ang uri ng pamilihan na iisa lamang ang prodyuser
na gumagawa ng produkto o nagbibigay serbisyo kung kaya’t walang
pamalit o kahalili. Dahil dito, siya ay may kakayahang impluwensiyahan
ang pagtatakda ng presyo sa pamilihan.
tanggapin na lamang ang pagiging makapangyarihan ng mga monopolista.
Ang mga halimbawa ng mga prodyuser na nasa ganitong uri ay ang mga
kompanya ng koryente sa aspekto ng transmission, tubig, at tren. Ang
mga pangunahing katangian ng monopolyo ay ang sumusunod:

 Iisa ang nagtitinda – Dahil iisa ang nagbebenta, ang presyo at
Tinatawag na pamilihang may hindi ganap na kompetisyon ang
Sa ganitong kadahilanan, ang mga konsyumer ay napipilitang
dami ng supply ay idinidikta, batay sa tinatawag na profit max rule o
pagnanais ng prodyuser na makakuha ng malaking kita.

 Produkto na walang kapalit – Ang mga produkto ay walang kauri
kaya nakokontrol ang presyo at dami ng supply.

 Kakayahang hadlangan ang kalaban – Dahil sa mga patent,
copyright, at trademark gamit ang Intellectual Property Rights,
hindi makapasok ang ibang nais na maging bahagi ng industriya
na kaparehas sa hanay ng produkto at serbisyong nililikha ng mga
monopolista.
Kaugnay nito, batay sa World Intellectual Property Organization,
ang copyright ay isang uri ng intellectual property right na tumutukoy
sa karapatang pagmamay-ari ng isang tao na maaaring kabilang
ang mga akdang pampanitikan (literary works) o akdang pansining
(artistic works). Kabilang din dito ang mga gawa gaya ng aklat,
musika, paintings, iskultura, pelikula, computer programs, databases,
advertisements, maps, at technical drawings.
imbentor at kanilang mga imbensyon. Ito ay ipinagkakaloob ng
gobyerno sa isang imbentor upang mapagbawalan ang iba na gawin,
gamitin, ibenta, iangkat, at iluwas ang imbensiyon niya kapalit ng
pagsisiwalat sa publiko ng mga detalye ng kaniyang imbensiyon. Ang
impormasyong ito ay maaaring gamitin sa hinaharap para magkaroon
ng inobasyon at pag-unlad. o marka sa mga produkto at serbisyo na siyang nagsisilbing
pagkakakilanlan ng kompanyang may gawa o nagmamay-ari nito.
Samantala, ang patent naman ay pumoprotekta sa mga
Ang trademark naman ay ang paglalagay ng mga simbolo
Name

@,1,1st Quarter,60,1st Quarter Examination,69,2013,2,21st century skills,1,2nd Quarter,66,2nd Quarter Examination,2,3rd Quarter,66,3rd Quarter Examination,9,4th Quarter,61,4th Quarter Examination,3,abdomen,1,accounting,3,acres of diamonds,1,activity,1,Adam Smith,1,adjustment,1,ads,4,Advisory,1,agri-crop,3,Agri/fishery,3,agriculture,5,Animal Production,2,annotations,1,apologize,1,App,1,Apple. IPhone,1,application,1,aquaculture,8,Araling Panlipunan,16,Araling Panlipunan 8,5,Araling Panlipunan I0,54,Araling Panlipunan II,4,Araling Panlipunan IV,31,architec,1,architect,1,Art,3,Article,12,Arts,6,Arts 8,2,Arts 9,2,Asia,7,asin,1,Assessment Matrix,1,Assyrian,1,Asya,20,athletics,1,attitude,2,attracting,1,Audio,9,AutoCAD,1,Automotive,2,Babylonian,1,badminton,1,bakal,1,bandaging,1,Bar Exam,2,Baroque,2,Basic Calculus,1,batas para sa mamimili,2,becoming,1,best content,1,Biology,8,BIR,2,BIR Forms,1,black pepper,1,Blog,8,blogger,2,Bloom,1,blur,1,BMI Calculator,1,Book,21,book of accounts,1,Boost interaction,1,brain,1,breed,1,Brigada,1,Bullying,1,business,3,business mathematics,1,buying,3,camera,1,can't buy,1,cardiovascular,1,career guide,6,carpentry,2,cattle,2,cell,1,cell differences,1,cell membrane,1,cell respiration,1,change,1,CHED,2,chemical,1,Chemical Engineer,2,Chemistry,12,child,1,children,1,China,1,choices,1,Civil Engineering,1,Civil Service,1,classical era,1,Classical Period,1,clients,1,Climate,2,code,1,Colon,1,color control,1,comelec,1,comma,3,Command Economy,1,commercial crops,3,common noun,1,community problem,1,components,1,composers,1,computer,2,computer software,1,connection,1,contemporary issues,15,Continue,1,control,2,Cookery,2,Copy,1,copyright,1,costumer,1,course,3,Court,1,cover photo,1,cpa,3,crawl,1,creating video,2,credit,2,Criminologist,1,crop,1,Crop Production,1,crops,1,Cultural,2,culture,1,cures for lean purse,3,Curriculum Guide,58,Curriculum Map,2,customer,4,customer service,1,cut flower,4,Daily Lesson Log,266,death march,1,debit,2,decimal,2,degree,1,demand,1,dentistry,2,DepEd,2,DepEd activities,1,DepEd logo,1,DepEd seal,1,Deped Tambayan PH,1,description,1,desktop,1,development,2,Disaster Readiness,2,Discipline,2,displacement,1,disposal,1,dissertation,1,distance,1,DLL,266,docking,1,Domestic Violence,1,Download,2,dressmaking,2,drone,1,drop out,1,Drying,1,duck,1,duck raising,1,ducks,1,e-class record,16,Earl Nightingale,19,Earth,1,Earth and Life Science,1,Earth and Science,1,easier,1,Ebolusyon,1,Economics,83,Edukasyon sa Pagpapakatao,16,effective parent,1,effectivesness,1,Eggplant,1,electrical,4,Electronics,2,electronics engineer,1,elementary,1,elements,1,Elements of Style,2,employees,1,engineer,1,English,28,English 10,5,entrepreneur,5,entrepreneurship,1,environment,1,environmental problem,1,EPP,4,equation,1,Erectus,1,ESP,5,EsP 10,4,Estate Broker,1,ethics,1,events,1,exam,43,examination,73,excel unlock,1,exercise,1,extortion,1,Facebook,4,facebook comment,2,Facebook verified,1,fail,1,failure,2,farm equipments,1,farm implements,1,farming,1,Father,1,Fattening purse,1,feasibility study,1,feed,1,fertile crescent,1,fiber,1,fiber crops,4,field,1,File,1,file formats,1,File menu,1,Filipino,15,Filipino 9,2,Finding Luck,1,Firm environment,1,First Quarter,1,fitness,1,flexibility,1,folk dance,1,follow,1,follower,1,Food (fish) Processing,2,Forest,1,Forest conservation,1,forest coservation,1,forestry,1,form,3,Form 137 Template,1,Format,1,forms,1,Fourth Quarter,3,fraction,2,franchising,2,fruits,1,FRY,1,function,1,function of Meta Tags,1,Fundamentals of ABM 1,1,Future Control,1,gaining weight,1,games,1,Gang,1,garlic,1,gas,1,Gender,1,General Mathematics,1,generator,1,gentleman,1,George S. Clason,7,ginger,1,give away,3,giving money,1,Glycolysis,1,goals,1,Goat,2,Gold Medal,1,good manners,1,Google,3,google search,3,Governance,1,Grade 1,51,Grade 10,6,Grade 2,52,Grade 3,51,Grade 4,52,Grade 5,51,Grade 6,64,Grade 7,8,Grade 8,6,Grade 9,5,Grammar,1,GSIS Forms,1,guidelines,1,habits,2,Handicraft,2,handling,1,Happy companies,1,hardware,1,Harvesting,2,hatching,1,health,22,Health 8,1,Health 9,5,Heart-related fitness,1,Hebrew,1,Hekasi,1,heograpiya,1,high jump,1,high paying,1,hiking,1,Hilagang Asya,1,Hiring,1,history,2,Hittites,1,holidays,1,Home Economics,7,Homo sapiens,1,Horticulture,6,hot pepper,1,how to,3,Human Person,1,Human Sexuality,1,ICT,34,ICT II,26,ideas,4,IFS,5,image,1,image window,1,Imges,1,immune,1,imperyo,1,implementation,1,improve,1,in-video caption,1,increase,1,index,1,India,1,indigenous,1,Indoor and Outdoor activities,1,Industrial Arts,23,inflammation,1,influence,1,information,1,innovation,1,inquiry,2,insects,1,inspiration,22,Instructional Materials,1,instrumental music,1,integrated,1,integrated farming system,1,intentional injuries,4,interesting life,1,internet,2,internet protocol IP,1,intracellular components,1,introvert,1,investing,1,IP adress,1,IPCRF,2,Japan,1,java,1,jobs,10,journal,1,jump,1,K to 12,254,Kanlurang Asya,2,keywords,3,kidnapping,1,kindergarten,6,kinematics,1,Kompetisyon,1,kontinente,1,Korea,1,kultura,2,labor code,6,labor law,5,land preparation,2,langis,1,laptop,1,latitude,1,law,2,LDM2 Portfolio,1,Lead the Field,13,leadership1,2,Learners Materials,3,learning,5,learning materials,102,learning Modules,5,lecture,2,legumes,1,LET,1,life,3,life science,1,link,1,literacy,1,Literary,1,literature,1,location,1,logo,1,lokasyon,1,longitude,1,losing weight,1,love,1,low paying,1,loyalty,1,magic from the brain,1,Magnus Effect,1,magsasaka,1,manage emotion,1,manage thoughts,1,management function,1,Mapeh,34,Mapeh 8,2,Mapeh 9,16,Market Economy,1,marketer,1,marketing,2,Masonry,1,master key,1,material,1,Math,14,matter,1,measure,1,Mechanical Engineering,3,media,1,Medical Technologist,3,Medieval,2,MELCs,1,memo,3,mention,1,mentor,1,menu,2,menu bar,1,mercury,1,mesolitiko,1,Mesopotamia,2,Meta Tags,1,metal,1,Mid-Year Bonus,1,Midwife,1,millionaire,1,Mixed Economy,1,MJ DeMARCO,13,module,38,Module 1,4,money,3,monitor,1,monopoly,3,Monopsony,1,monsoon,1,Most Essential Learning Competencies Kinder to Grade 12,1,Mother Tongue,1,motion,1,motivation,25,MTB,2,muscular,1,music,13,Music 8,4,Music 9,3,Musical Ensembles,1,my opinion,2,NAT Reviewer,14,neolitiko,1,networking,1,news,1,non-working days,1,noun gender,1,noun plural,1,nouns,2,nursing board,5,oil crop,3,oligopoly,1,onion,1,online,4,optimize image,1,Oral Communication,1,order,6,organization,1,orienteering,1,overcome,1,Ownership,1,P E,1,P.E,2,P.E.,2,Pag-ibig Forms,1,page,1,paintings,1,Paleolitiko,1,palettes,1,pananaw,1,paniniwala,1,Parent,3,parenthetic expressions,1,Parenting,4,parts of speech,1,pay,1,pdf,1,PE 8,1,PE 9,5,peanut,1,peking,1,people,1,percent,1,percentage,1,periodic exam,1,Periodical Test,4,personal,1,personal development,23,pest,3,Peter Thiel,9,pharmacists,1,phases,1,PhilHealth,1,Philhealth Forms,1,Philippine,2,Philosophy,1,Phoenician,1,photoshop,25,Phrasal Verbs,5,physical,2,Physical Education,6,physical fitness,1,Physician,1,Physics,4,Pilipinas,1,pin,1,Pisikal,1,planting,1,planting calendar,2,plumber,3,plyometric,1,plyometric-exercise,1,Political,1,politics,1,poor,1,positive,1,possesive singular,1,Possession,1,possessive noun,1,poultry,1,power of Law,1,power point,1,PRC,6,PRC Forms,1,Precalculus,1,press releases,1,Principal's Test Reviewer,1,Principals' Test Results,1,principles,1,Printing,1,probability,1,problem statement,1,Profession,1,program,1,promote products,1,promotion,2,proper noun,1,proportion,1,Psychology,1,push buttons,1,quail,1,quails,2,qualitative,2,quantitative,1,quarterly exam,18,quartz,1,question,1,questioning,1,Questionnaire,3,questions,1,quick fix,1,race,1,raga,1,Raising,1,rasa,1,ratio,1,read,1,reading,1,record,2,Rectal,1,recycle,1,recycled,1,reference,1,regions,1,relihiyon,1,Renaissance,2,research,7,research paper,1,response,1,Reviewer,1,reviewing literature,1,revolution,1,Rice Production,3,rich,5,risk,1,Risk Reduction,1,Rizal,1,rock,1,roles,1,roots,1,RPMS Manual,1,rule in creating video,1,rules,1,run,1,S.Y.:2022-2023,1,sacrifice,1,salary,1,Salary adjustment,1,scalar,1,scams,1,scanner,1,schedule,2,scholar,1,school calendar,1,School Forms,1,school head,1,Science,16,scientific notation,1,Second Quarter Mapeh,2,secondary,1,secrets,2,seedlings,1,self reliance,1,self-discipline,1,self-inflicted injuries,2,selling,3,selling other's product,1,Senior High Sch,26,Senior High School,10,SEO,1,separation,1,separation pay,1,sexual abuse,1,Silangang Asya,1,SIM,1,single conjunction,1,skills,3,smarter,3,social media,5,Social Studies,1,society,1,soil sampling,1,soybean,1,Speech,1,speed,1,spice,2,Spice crops,5,spoiled,1,SSG,1,stalking,1,states of matter,1,Statistics,2,stories,2,structure,1,students,2,study,1,sub menu,1,subscribers,1,success,2,successful,3,sukat,1,Sumerian,1,sunflower,1,suplay,1,supply,1,system,1,tags,1,tala,1,tanso,1,TAX,2,Teachers,6,Teachers Guide,1,Teachers Personal Forms,1,teaching,2,teaching degree,1,Teaching Guide,49,Technical Drafting,2,Technical Evaluation,1,techniques,2,technological monopoly,1,techpopop,1,term paper,4,TESDA,1,test,1,The Millionaire Fastlane,13,The Richest Man in Babylon,7,Theatre,1,theme,1,Therapist,1,thesis,4,things,1,think,1,threshing,1,throws,1,Timog Asya,1,Timog Silangang Asya,1,TLE,92,TLE 10,10,TLE IV,37,tool,2,toolbox,1,toolkit,1,topic,1,TOS,3,track and field,2,Tradisyonal na Ekonomiya,1,traffic,1,TRAIN,1,transaction,1,trust,1,tungsten,1,tutorial,1,Unang Kabihasnan,1,Unang Tao,1,unexpected,1,units,1,UPCAT,2,UST,1,Value,1,vector,1,vegetable,1,verbal abuse,1,vermicomposting,1,vermiculture,1,vermiworms,1,video,4,Video Lesson,7,video title,1,videos,3,viewers,3,Violence,1,Vocal,1,Vocal Music,2,VPN,1,Walang Pasok,1,walk,1,waste,1,website,1,welcome,1,welding,1,wika,2,William Strunk Jr.,2,work,1,work plan,1,workspace,1,world,1,worms,1,worry,1,wrestling,1,writing,3,yamang likas,4,yamang mineral,1,Yamang Tao,1,youth,1,YouTube,12,zambia,1,Zero to one,9,zinc,1,Zumba,1,
ltr
item
Techpopop: Mga Estruktura ng Pamilihan
Mga Estruktura ng Pamilihan
http://1.bp.blogspot.com/-Rm_kesZQXZ8/VdC6eO0AsoI/AAAAAAAAMdY/jCsRJOh-CEs/s400/download%2B%25282%2529.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Rm_kesZQXZ8/VdC6eO0AsoI/AAAAAAAAMdY/jCsRJOh-CEs/s72-c/download%2B%25282%2529.jpg
Techpopop
http://www.techpopop.net/2015/08/mga-estruktura-ng-pamilihan.html
http://www.techpopop.net/
http://www.techpopop.net/
http://www.techpopop.net/2015/08/mga-estruktura-ng-pamilihan.html
true
5311362690652416365
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content