--> Mga Batas, Programa, at Patakarang Pang-Ekonomiya Kaugnay sa Impormal na Sektor | Techpopop

SHARE

Mga Batas, Programa, at Patakarang Pang-Ekonomiya Kaugnay sa Impormal na Sektor

Mga batas, programa, at mga patakarang pang-ekonomiya na may kaugnayan sa impormal na sektor ay ang sumusunod: 1.     REPUBLIC ACT 842...

Mga batas, programa, at mga patakarang pang-ekonomiya na may kaugnayan sa impormal na sektor ay ang sumusunod:

1.    REPUBLIC ACT 8425
Ang batas na ito ay kilala din bilang Social Reform and Poverty Alleviation Act of 1997. Ito ay nilagdaan noong Disyembre 11, 1997 at pormal na ipinatupad noong Hunyo 3, 1998. Itinatadhana ng batas na ito ang pagkilala sa impormal na sektor bilang isa sa mga disadvantaged sector ng lipunang Pilipino na nangangailangan ng tulong sa pamahalaan sa aspektong panlipunan, pang-ekonomiko, pamamahala, at maging ekolohikal. Isinulong ng batas na ito ang tinatawag na Social Reform Agenda (SRA)na naglalayong iahon sa kahirapan ang mga Pilipinong kabilang sa impormal na sektor. Upang maisakatuparan ang mga probisyon ng batas na ito ay itinatag ang National Anti-Poverty Commission (NAPC)bilang ahensiyang tagapag-ugnay at tagapayo tungkol sa mga usaping may kinalaman sa mga bumubuo sa impormal na
sektor. Isa sa mga kasapi ng NAPC ay mula sa sektor ng mga kababaihan bilang pagkilala sa kanilang ambag sa ekonomiya ng bansa.
Maliban pa rito, ayon sa Seksyon 3 ng R.A. 842,5 ang mga bumubuo sa basic at disadvantaged sectors ng lipunang Pilipino ay ang sumusunod; magsasaka, mangingisda, manggagawa sa pormal na sektor, migrant workers (OFW), kababaihan, senior citizens, kabataan at mga mag-aaral (15-30 taong gulang), mga bata (minors - 18 taong gulang pababa), urban poor (mga taong naninirahan sa mga lungsod na ang kita ay lubhang mababa), mga manggagawa sa impormal na sektor, mga katutubo, mga may kapansanan (differently-abled persons), non-governmental organizations (NGO’s), at mga kooperatiba.
2.    REPUBLIC ACT 9710

Ang batas na ito ay nilagdaan noong Agosto 14, 2009 at kinilala bilang Magna Carta of Women. Ayon sa batas na ito, ang National Commission on the Role of Filipino Women (NCRFW)ay naging Philippine Commission on Women (PCW). Ito ay isinabatas bilang pandaigdigang pakikiisa ng ating bansa para sa layunin ng United Nations (UN) para sa Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women’s (CEDAW). Kumikilala ito sa ambag at kakayahan ng kababaihan para itaguyod ang pambansang kaunlaran. Sa ilalim ng batas na ito ay inaalis ang lahat o anumang uri ng diskriminasyon laban sa kababaihan, kinikilala at pinangangalagaan ang kanilang karapatang sibil, politikal, at pang-ekonomiko gaya na lamang ng karapatan para makapaghanapbuhay at maging bahagi ng lakas-paggawa, katiyakan para sa kasapatan ng pagkain at mga pinagkukunang-yaman, abot-kayang pabahay, pagpapanatili ng kaugalian at pagkakakilanlang kultural (cultural identity) at iba pang panlipunang aspekto. Ang batas na ito ay malaking tulong sa impormal na sektor sapagkat ayon sa datos na inilabas ng National Statistics Office (NSO), halos kalahati ng mga bumubuo sa sektor na ito ay kababaihan.
3.    PRESIDENTIAL DECREE 442
Ito ay mas kilala bilang Philippine Labor Code na naisabatas noong Mayo 1, 1974. Itinuturing ito bilang pangunahing batas ng bansa para sa mga manggagawa. Ito ay naglalaman ng mga probisyon para sa “espesyal na manggagawa”---kabilang ang mga industrial homeworker, kasambahay, batang manggagawa, at kababaihan---na kabilang sa impormal na sektor. Batay sa Book 2, Title II of the Labor Code,ito ay may probisyon tungkol sa pagsasanay na dapat ipagkaloob sa mga manggagawa upang mapaghusay pa ang kanilang mga kasanayan.
4.    REPUBLIC ACT 7796
Ito ay ang Technical Education and Skills Development Act of 1994na nilagdaan bilang batas noong Agosto 25, 1994. Layunin ng batas na ito na hikayatin ang kabuuang partisipasyon at pakikiisa ng iba’t ibang sektor ng lipunan gaya ng industriya, paggawa, lokal na pamahalaan, teknikal, at bokasyonal na mga institusyon upang mapaghusay ang mga kasanayan para sa pagpapataas o pagpapaibayo ng kalidad ng yamang tao ng ating bansa. Sa ilalim din nito ay itinalaga ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA)bilang ahensiya ng pamahalaang itinatag upang makapagbigay ng edukasyong teknikal.
5.    REPUBLIC ACT 8282
Ito ay tinatawag din bilang Social Security Act of 1997. Itinatadhana ng batas na ito na tungkulin ng estado na paunlarin, pangalagaan, at itaguyod ang kagalingang panlipunan at seguridad ng mga manggagawa. Higit sa lahat kung sila ay dumanas ng pagkakasakit, kapansanan, panganganak, pagsapit sa katandaan (old age), at kamatayan. Upang maisakatuparan ito ipinag-utos na lahat ng mga manggagawa sa pribadong sektor maging ang kabilang sa impormal na sektor ay maging bahagi ng Social Security System (SSS)bilang ahensiya ng pamahalaan na may tungkulin para itaguyod ang Panseguruhan ng Kapanatagang Panlipunan ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng mga personal na kontribusyon ng mga manggagawa ito ay magsisilbi nilang pondo at maaaring magamit sa oras ng kanilang pangangailangan.
6.    REPUBLIC ACT 7875
Ito ay naging batas noong Pebrero 7, 1995 at kinilala bilang National Heath Insurance Act of 1995. Sa pamamagitan nito ay naitatag ang Philippine Health Insurance Corporation (Philhealth)na naglalayong mapagkalooban ang lahat ng mga mamamayang Pilipino ng isang maayos at sistematikong kaseguruhang pangkalusugan. Nakapaloob sa programang ito na ang pamahalaan ay magkakaloob ng subsidy sa mga mamamayan na walang sapat na kakayahang pinansiyal sa oras na sila ay magkaroon ng pangangailangang medikal at pangkalusugan gaya na lamang ng operasyon at hospitalization program.

 Maliban pa sa mga nabanggit na batas, may iba pang ipinatutupad para sa mga partikular na sektor ng manggagawang Pilipino tulad ng Magna Carta for Small Farmers (R.A. 7607), 
Magna Carta for Small Enterprises (R.A. 6977), at Barangay Microbusiness Enterprises Act (R.A. 9178). Samantala, ang sumusunod ay ilan sa mga programa at proyekto ng pamahalaan para sa mga mamamayan na bumubuo sa impormal na sektor:

1.    DOLE INTEGRATED LIVELIHOOD PROGRAM (DILP)
Ang programang ito ay ipinatutupad ng Department of Labor and Employment (DOLE) na nauukol sa pangkabuhayang pangkaunlaran sa pamamagitan ng mga pagsasanay ng mga mamamayan partikular na para sa mga self-employed at mga walang sapat na hanapbuhay.
2.    SELF-EMPLOYMENT ASSISTANCE KAUNLARAN PROGRAM (SEA-K)
 Isa sa mga pangkabuhayang programa ng Department of Social Welfare and Development (DSWD)na nagbibigay ng mga gawain at pagsasanay upang mapaunlad ng mga mahihirap na pamilya ang kanilang mga kasanayan at makapagsimula ng sariling negosyong pangkabuhayan at pagtatayo ng mga samahang panlipunan na maaaring magpautang sa mga kasapi gaya ng Self-Employment Kaunlaran Associations (SKA’s).
3.    INTEGRATED SERVICES FOR LIVELIHOOD ADVANCEMENT OF THE FISHERFOLKS (ISLA)
Ang proyektong ito ay para sa mga  munisipalidad o bayan na ang pangunahing ikinabubuhay ay pangingisda. Tinutulungan ng pamahalaan ang mga mangingisda sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga pagsasanay upang mas mapaghusay pa nila ang kanilang hanapbuhay. Maliban pa rito, nagtatayo ng mga training center para sa mga mangingisda at kanilang pamilya upang sanayin sa iba pang alternatibong mga gawaing pangkabuhayan na maaari nilang pagkunan ng karagdagang kita.
4.    CASH-FOR-WORK PROGRAM (CWP)
Ito ay programa ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), na kung saan sa ilalim  nito, ang mga biktima ng kalamidad o mga evacuee ay bibigyan ng kabayaran kapalit ng serbisyong kanilang isasagawa o pagtulong sa panahon ng rehabilitasyon at rekonstruksiyon ng mga nasalantang lugar. Ang programang ito ay ipinatutupad ng pamahalaan bilang pansamantala o alternatibong mapagkukunan ng kabuhayan o kita ng mga taong nawalan ng hanapbuhay dulot ng mga nabanggit na sitwasyon.

COMMENTS

SHARE

Name

@,1,1st Quarter,60,1st Quarter Examination,69,2013,2,21st century skills,1,2nd Quarter,66,2nd Quarter Examination,2,3rd Quarter,66,3rd Quarter Examination,9,4th Quarter,61,4th Quarter Examination,3,abdomen,1,accounting,3,acres of diamonds,1,activity,1,Adam Smith,1,adjustment,1,ads,3,advance,1,Advisory,1,agri-crop,3,Agri/fishery,3,agriculture,5,Animal Production,2,annotations,1,apologize,1,App,1,Apple. IPhone,1,application,1,aquaculture,8,Araling Panlipunan,16,Araling Panlipunan 8,5,Araling Panlipunan I0,54,Araling Panlipunan II,4,Araling Panlipunan IV,31,architec,1,architect,1,Art,3,art of selling,1,Article,12,Arts,6,Arts 8,2,Arts 9,2,Asia,7,asin,1,Assessment Matrix,1,Assyrian,1,Asya,20,athletics,1,attitude,2,attracting,1,Audio,9,AutoCAD,1,Automotive,2,Babylonian,1,badminton,1,bakal,1,bandaging,1,Bar Exam,2,Baroque,2,Basic Calculus,1,batas para sa mamimili,2,becoming,1,best content,1,best course,1,Biology,8,BIR,2,BIR Forms,1,black pepper,1,Blog,8,blogger,2,Bloom,1,blur,1,BMI Calculator,1,Book,21,book of accounts,1,Boost interaction,1,brain,1,breed,1,Brigada,1,Bullying,1,business,3,business mathematics,1,buying,3,camera,1,can't buy,1,cardiovascular,1,career guide,6,carpentry,2,cattle,2,cell,1,cell differences,1,cell membrane,1,cell respiration,1,change,1,CHED,2,chemical,1,Chemical Engineer,2,Chemistry,12,child,1,children,1,China,1,choices,1,Civil Engineering,1,Civil Service,1,classical era,1,Classical Period,1,clients,1,Climate,2,code,1,Colon,1,color control,1,comelec,1,comma,3,Command Economy,1,commercial crops,3,common noun,1,community problem,1,components,1,composers,1,computer,2,computer software,1,connection,1,consumer protection,1,contemporary issues,15,Continue,1,control,2,control drug,1,Cookery,2,Copy,1,copyright,1,costumer,1,course,3,Court,1,cover photo,1,cpa,3,crawl,1,creating video,2,credit,2,Criminologist,1,crop,1,Crop Production,1,crops,1,Cultural,2,culture,1,cures for lean purse,3,Curriculum Guide,58,Curriculum Map,2,customer,4,customer service,1,cut flower,4,Daily Lesson Log,266,death march,1,debit,2,decimal,2,degree,1,demand,1,dentistry,2,DepEd,2,DepEd activities,1,DepEd logo,1,Deped order,1,DepEd seal,1,Deped Tambayan PH,1,description,1,desktop,1,development,2,Disaster Readiness,2,Discipline,2,displacement,1,disposal,1,dissertation,1,distance,1,DLL,266,docking,1,Domestic Violence,1,Download,2,dressmaking,2,drone,1,drop out,1,Drug abuse,1,Drugs,1,Drying,1,duck,1,duck raising,1,ducks,1,e-class record,16,Earl Nightingale,19,Earth,1,Earth and Life Science,1,Earth and Science,1,easier,1,Ebolusyon,1,Economics,83,educate,1,education,1,Edukasyon sa Pagpapakatao,16,effective parent,2,effectivesness,1,Eggplant,1,electrical,4,Electronics,2,electronics engineer,1,elementary,1,elements,1,Elements of Style,2,employees,1,engineer,1,English,28,English 10,5,entrepreneur,5,entrepreneurship,1,environment,1,environmental problem,1,EPP,4,equation,1,Erectus,1,ESP,5,EsP 10,4,Estate Broker,1,ethics,1,events,1,exam,43,examination,73,excel unlock,1,exercise,1,extortion,1,Facebook,4,facebook comment,2,Facebook verified,1,fail,1,failure,2,farm equipments,1,farm implements,1,farming,1,Father,1,Fattening purse,1,feasibility study,1,feed,1,fertile crescent,1,fiber,1,fiber crops,4,field,1,File,1,file formats,1,File menu,1,Filipino,15,Filipino 9,2,Finding Luck,1,Firm environment,1,First Quarter,1,fitness,1,flexibility,1,folk dance,1,follow,1,follower,1,Food (fish) Processing,2,Forest,1,Forest conservation,1,forest coservation,1,forestry,1,form,3,Form 137 Template,1,Format,1,forms,1,Fourth Quarter,3,fraction,2,franchising,2,fruits,1,FRY,1,function,1,function of Meta Tags,1,Fundamentals of ABM 1,1,Future Control,1,gaining weight,1,games,1,Gang,1,garlic,1,gas,1,Gender,1,General Mathematics,1,generator,1,gentleman,1,George S. Clason,7,get out,1,ginger,1,give away,3,giving money,1,Glycolysis,1,goals,1,Goat,2,Gold Medal,1,good manners,1,Google,3,google search,4,Governance,1,Grade 1,51,Grade 10,6,Grade 2,52,Grade 3,51,Grade 4,52,Grade 5,51,Grade 6,64,Grade 7,8,Grade 8,6,Grade 9,5,Grammar,1,GSIS Forms,1,guidelines,1,habits,2,Handicraft,2,handling,1,Happy companies,1,hardware,1,Harvesting,2,hatching,1,health,22,Health 8,1,Health 9,5,Heart-related fitness,1,Hebrew,1,Hekasi,1,heograpiya,1,high jump,1,high paying,1,hiking,1,Hilagang Asya,1,Hiring,1,history,2,Hittites,1,holidays,1,Home Economics,7,Homo sapiens,1,Horticulture,6,hot pepper,1,how to,3,how to earn money,1,Human Person,1,Human Sexuality,1,ICT,34,ICT II,26,ideas,4,IFS,5,image,1,image window,1,Imges,1,immune,1,imperyo,1,implementation,1,improve,1,in-video caption,1,increase,1,index,1,India,1,indigenous,1,Indoor and Outdoor activities,1,Industrial Arts,23,inflammation,1,influence,1,information,1,innovation,1,inquiry,2,insects,1,inspiration,22,Instructional Materials,1,instrumental music,1,Insurance,1,integrated,1,integrated farming system,1,intentional injuries,4,interesting life,1,internet,2,internet protocol IP,1,intracellular components,1,introvert,1,investing,1,IP adress,1,IPCRF,2,Japan,1,java,1,jobs,10,journal,1,jump,1,K to 12,254,Kanlurang Asya,2,keywords,3,kidnapping,1,kids,1,kindergarten,6,kinematics,1,Kompetisyon,1,kontinente,1,Korea,1,kultura,2,labor code,6,labor law,5,land preparation,2,langis,1,laptop,1,latitude,1,law,2,LDM2 Portfolio,1,Lead the Field,13,leadership1,2,Learners Materials,3,learning,5,learning materials,102,learning Modules,5,lecture,2,legumes,1,LET,1,life,3,life science,1,link,1,literacy,1,Literary,1,literature,1,location,1,logo,1,lokasyon,1,longitude,1,losing weight,1,love,1,low paying,1,loyalty,1,magic from the brain,1,Magnus Effect,1,magsasaka,1,manage emotion,1,manage thoughts,1,management function,1,Mapeh,34,Mapeh 8,2,Mapeh 9,16,Market Economy,1,marketer,1,marketing,2,Masonry,1,master key,1,material,1,material handling,1,Math,14,matter,1,measure,1,Mechanical Engineering,3,media,1,Medical Technologist,3,Medieval,2,MELCs,1,memo,3,mention,1,mentor,1,menu,2,menu bar,1,mercury,1,mesolitiko,1,Mesopotamia,2,Meta Tags,1,metal,1,Mid-Year Bonus,1,Midwife,1,millionaire,1,Mixed Economy,1,MJ DeMARCO,13,module,38,Module 1,4,money,3,monitor,1,monopoly,3,Monopsony,1,monsoon,1,Most Essential Learning Competencies Kinder to Grade 12,1,Mother Tongue,1,motion,1,motivation,25,MRF template,1,MTB,2,muscular,1,music,13,Music 8,4,Music 9,4,Musical Ensembles,1,my opinion,2,NAT Reviewer,14,neolitiko,1,networking,1,news,1,non-working days,1,noun gender,1,noun plural,1,nouns,2,nursing board,6,oil crop,3,oligopoly,1,onion,1,online,4,optimize image,1,Oral Communication,1,order,6,organization,1,orienteering,1,overcome,1,Ownership,1,P E,1,P.E,2,P.E.,2,Pag-ibig Forms,1,page,1,paintings,1,Paleolitiko,1,palettes,1,pananagutan ng mamimili,1,pananaw,1,paniniwala,1,Parent,3,parenthetic expressions,1,Parenting,5,parents,1,parts of speech,1,pay,1,pdf,1,PE 8,1,PE 9,5,peanut,1,peking,1,people,1,percent,1,percentage,1,periodic exam,1,Periodical Test,4,personal,1,personal development,23,pest,3,Peter Thiel,9,pharmacists,1,phases,1,PhilHealth,1,Philhealth Forms,1,Philippine,2,Philosophy,1,Phoenician,1,photoshop,25,Phrasal Verbs,5,physical,2,Physical Education,6,physical fitness,1,Physician,1,Physics,4,Pilipinas,1,pin,1,Pisikal,1,planting,1,planting calendar,2,plumber,3,plyometric,1,plyometric-exercise,1,Political,1,politics,1,poor,2,positive,1,possesive singular,1,Possession,1,possessive noun,1,poultry,1,power of Law,1,power point,1,PRC,6,PRC Forms,1,Precalculus,1,press releases,1,prevent accident and injuries,1,prevent drug,1,Principal's Test Reviewer,1,Principals' Test Results,1,principles,1,Printing,1,probability,1,problem statement,1,Profession,1,professional growth,2,program,1,promote products,1,promotion,2,proper noun,1,proportion,1,Psychology,1,push buttons,1,quail,1,quails,2,qualitative,2,quantitative,1,quarterly exam,18,quartz,1,question,1,questioning,1,Questionnaire,3,questions,1,quick fix,1,race,1,raga,1,Raising,1,rasa,1,ratio,1,read,1,reading,1,record,2,Rectal,1,recycle,1,recycled,1,reference,1,regions,1,relihiyon,1,Renaissance,2,research,7,research paper,1,Resources of Income,1,response,1,retire,1,Reviewer,1,reviewing literature,1,revolution,1,Rice Production,3,rich,6,risk,1,Risk Reduction,1,Rizal,1,rock,1,roles,1,roots,1,RPMS Manual,1,rule in creating video,1,rules,1,run,1,S.Y.:2022-2023,1,sacrifice,1,salary,1,Salary adjustment,1,scalar,1,scams,1,scanner,1,schedule,2,scholar,1,school calendar,1,School Forms,1,school head,1,Science,16,scientific notation,1,Second Quarter Mapeh,2,secondary,1,secrets,2,seedlings,1,self reliance,1,self-discipline,1,self-inflicted injuries,2,selling,3,selling other's product,1,selling video,1,Senior High Sch,26,Senior High School,10,SEO,1,separation,1,separation pay,1,sexual abuse,1,Silangang Asya,1,SIM,1,single conjunction,1,skills,4,smarter,3,social media,5,Social Studies,1,society,1,soil sampling,1,soybean,1,Speech,1,speed,1,spice,2,Spice crops,5,spoiled,1,SSG,1,stalking,1,states of matter,1,Statistics,2,stories,2,structure,1,students,2,study,1,sub menu,1,subscribers,1,success,2,successful,3,sukat,1,Sumerian,1,sunflower,1,suplay,1,supply,1,system,1,tags,1,tala,1,tanso,1,TAX,2,Teachers,6,Teachers Guide,1,Teachers Personal Forms,1,teaching,2,teaching degree,1,Teaching Guide,49,Technical Drafting,2,Technical Evaluation,1,techniques,2,technological monopoly,1,techpopop,1,term paper,4,TESDA,1,test,1,The Millionaire Fastlane,13,The Richest Man in Babylon,7,Theatre,1,theme,1,Therapist,1,thesis,4,things,1,think,1,threshing,1,throws,1,Timog Asya,1,Timog Silangang Asya,1,TLE,92,TLE 10,10,TLE IV,37,tool,2,toolbox,1,toolkit,1,topic,1,TOS,3,tourist spot,4,track and field,2,Tradisyonal na Ekonomiya,1,traffic,1,TRAIN,1,transaction,1,trust,1,tungsten,1,tutorial,1,Unang Kabihasnan,1,Unang Tao,1,unexpected,1,units,1,UPCAT,2,upgrading,2,UST,1,Value,1,vector,1,vegetable,1,verbal abuse,1,vermicomposting,1,vermiculture,1,vermiworms,1,video,4,Video Lesson,7,video title,1,videos,3,viewers,3,Violence,1,Vocal,1,Vocal Music,2,VPN,1,Walang Pasok,1,walk,1,waste,1,waste management,1,website,1,welcome,1,welding,1,wika,2,William Strunk Jr.,2,work,1,work plan,1,workspace,1,world,1,worms,1,worry,1,wrestling,1,writing,3,yamang likas,4,yamang mineral,1,Yamang Tao,1,your story,1,youth,1,YouTube,12,zambia,1,Zero to one,9,zinc,1,Zumba,1,
ltr
item
Techpopop: Mga Batas, Programa, at Patakarang Pang-Ekonomiya Kaugnay sa Impormal na Sektor
Mga Batas, Programa, at Patakarang Pang-Ekonomiya Kaugnay sa Impormal na Sektor
https://3.bp.blogspot.com/-DEqiPkHua1w/VrmNJvlRX2I/AAAAAAAAM8g/4GOufrwFjVE/s320/images.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-DEqiPkHua1w/VrmNJvlRX2I/AAAAAAAAM8g/4GOufrwFjVE/s72-c/images.jpg
Techpopop
https://www.techpopop.net/2016/02/mga-batas-programa-at-patakarang-pang.html
https://www.techpopop.net/
https://www.techpopop.net/
https://www.techpopop.net/2016/02/mga-batas-programa-at-patakarang-pang.html
true
5311362690652416365
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content